Ogłoszenie Starosty Wadowickiego o konsultacjach społecznych

plan transportowy - ogłoszenie starosty wadowickiego

Starosta Powiatu Wadowickiego uprzejmie informuje, że w dniu 19 maja rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Wadowickiego, którego celem jest wyznaczenie kierunków rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Z tekstem planu będzie można zapoznać się:
– pobierając plik umieszczony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wadowicach;
– w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego pod zakładką „TRANSPORT”;
– w pokoju 003 – Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach (ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice) w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 – 15.30,
wtorek: 7.30 – 16.30,
piątek: 7.30 – 14.30.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 19 maja 2022 r. do 8 czerwca 2022 r. wysyłając je na adres mailowy: komunikacja@powiatwadowicki.pl bądź składając je osobiście w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach.

Uwagi proszę zgłaszać za pomocą „Tabeli uwag”, wzór tabeli dostępny w załączniku. Uwagi zgłaszane w innej formie nie będą brane pod uwagę.

Zasadne propozycje zostaną wprowadzone do tekstu opracowania.

Pliki do pobrania: