Małopolska Niania 2.0 – trwa nabór wniosków

Małopolska niania - trwa nabór wniosków

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13 maja br. nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”. Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą do 30 maja br. do godz. 16:00.

Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

W załączeniu  Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie wraz z załącznikami, w tym m.in. wzór wniosku o przyznanie wsparcia.

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce „Małopolska Niania 2.0” – Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Małopolska Niania 2.0 – trwa nabór wniosków

Małopolska Niania 2.0 – trwa nabór wniosków

Pliki do pobrania: