Nowe możliwości dzięki nowym pracowniom

Nowe możliwości dzięki nowym pracowniom

Uroczysta inauguracja projektu pn. „Nowe kompetencje nowe możliwości”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa odbyła się wczoraj (16.06) w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Powiat Wadowicki reprezentowali przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer, starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas oraz wicestarosta Beata Smolec.

Szkoła realizuje projekt pn. „Nowe kompetencje, nowe możliwości – wsparcie Zespołu Szkół im Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej” już od kilku miesięcy. Umowę o dofinansowanie oraz związane z nią pełnomocnictwa dyrektor placówki Zbigniew Stradomski odebrał już we wrześniu 2020 r. Środki przyznane szkole – ponad 3 mln zł – są przeznaczone na modernizację bazy szkolnej, ale również na kursy zawodowe, zajęcia przygotowujące do matury, programy współpracy z pracodawcami, działania z obszaru doradztwa zawodowego, doskonalenie nauczycieli, doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie nowych szkolnych pracowni: dwóch ogólnozawodowych oraz jednej multimediów. Koszt remontu trzech sal dydaktycznych (wymiana podłóg,  grzejników, parapetów, malowanie sal, montaż oświetlenia) wyniósł ponad 122 tys. zł, natomiast koszt wyposażenia (montaż rolet i urządzeń sieciowych LAN, zakup projektorów, laptopów, okleiniarni,  plotera frezującego, drukarki 3D, aparatu cyfrowego wraz z obiektywem i kamerą cyfrową) to kwota blisko 190 tys. zł.

Witając gości, dyrektor Zbigniew Stradomski podziękował wszystkim  za przyczynienie się do realizacji projektu. Podkreślił, że będzie on impulsem do dalszego rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Marta Malec-Lech, członek Zarządu Województwa Małopolskiego, pogratulowała władzom powiatu skuteczności w pozyskiwaniu środków na szkolnictwo. Przyznała, że Powiat Wadowicki jest jednym z najaktywniejszych powiatów w Małopolsce w ubieganiu się o pieniądze na edukację zawodową.

Wicestarosta Beata Smolec podkreśliła, iż intencją władz powiatu jest, aby ZS im. KEN był szkołą łączącą  tradycję z nowoczesnością. Podziękowała Zarządowi Województwa Małopolskiego za wszelkie działania służące rozwojowi szkolnictwa zawodowego w Małopolsce.

W naszej oświacie dużo się dzieje i będzie się działo – mówiła Beata Smolec. – Trzymam za słowo panią marszałek, która obiecała, że nadal będzie wspierać szkolnictwo zawodowe. Dziękuję tym, którzy pomogli i uwierzyli, że projekt się uda – dodała wicestarosta.

W planach na najbliższe miesiące jest dostosowanie szkoły dla osób z niepełnosprawnością między innymi poprzez wykonanie podjazdu na zewnątrz i wewnątrz budynku.

Więcej zdjęć tutaj

O wydarzeniu można przeczytać także tutaj