Niech to będzie nasza wspólna strategia! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Niech to będzie nasza wspólna strategia! Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027. Dokument, który wskaże najważniejsze kierunki rozwoju naszego powiatu na najbliższe siedem lat przygotowuje Starostwo Powiatowe w Wadowicach wspólnie z Fundacją „Moderato”. Dużą rolę w jego opracowaniu odegrali także przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych z terenu powiatu oraz mieszkańcy naszego regionu, których kilkakrotnie w ostatnich miesiącach prosiliśmy o pomoc. Za wszystkie uwagi i propozycje serdecznie dziękujemy. Dziś mamy jeszcze jedną prośbę.
Przedostatnim etapem prac nad dokumentem jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Ze względu na pandemię koronawirusa odbędą się one w formie elektronicznej. Wszystkich zachęcamy do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027 (do pobrania poniżej) i podzielenie się z nami swoimi ocenami i uwagami.
Uwagi i wnioski do projektu można składać od dzisiaj – 4 grudnia do 11 grudnia br. włącznie z wykorzystaniem załączonego formularza. Wypełniony dokument należy przesłać na adres: fundusze@powiatwadowicki.pl
Informujemy jednocześnie, że konsultacje nie przewidują możliwości składania uwag i wniosków anonimowo, dlatego też prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na formularzu zgłaszania uwag.
Zapewniamy, że zależy nam na opinii wszystkich mieszkańców i interesariuszy powiatu wadowickiego.
Po zakończeniu konsultacji i analizie przedstawionych uwag zostanie opracowana finalna wersja Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego na lata 2021 – 2027, która trafi pod obrady Rady Powiatu w Wadowicach.

 

 

Pliki do pobrania: