Narodowe Czytanie w Zespole Szkół w Radoczy

Narodowe Czytanie w Zespole Szkół w Radoczy

Narodowe Czytanie to coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, w pierwszą sobotę września, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. i od początku wpisała się w kalendarz imprez szkolnych w Zespole Szkół CKU w Radoczy.

Wydane w 1822 roku w Wilnie, jako część pierwszego tomu „Poezyj”, „Ballady i romanse” wywołały prawdziwą rewolucję w polskiej literaturze, otwierając jej nową epokę. Ballada „Romantyczność” – jeden z wierszy tomu, w której oświeceniowemu racjonalizmowi przeciwstawiony został postulat wiary w poznanie pozaracjonalne i istnienie zjawisk niemożliwych do objęcia przez rozum, stała się manifestem polskiego romantyzmu. W tym roku, w 200-lecie wydania, tom wybrano na lekturę Narodowego Czytania.

3 września 2022 r. spotkanie z lekturą Adama Mickiewicza uczniowie i nauczyciele rozpoczęli w romantycznym nastroju. W klimat epoki wprowadziła wszystkich „Piosenka Maryli” autorstwa Mariana Hemara oraz strój, w którym wystąpiła polonistka – pani Renata Sopicka. Uczestnicy spotkania wysłuchali ballady „Świtezianka” w interpretacji dyrektora szkoły Stanisława Gliwy oraz R. Sopickiej, a potem każdy mógł aktywnie włączyć się w to przedsięwzięcie, czytając na głos wybraną balladę.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i już dziś zapraszają za rok, w pierwszą sobotę września, na kolejną edycję.

(tekst i fot. nadesłane)

Narodowe Czytanie w Zespole Szkół w Radoczy

Narodowe Czytanie w Zespole Szkół w Radoczy

Narodowe Czytanie w Zespole Szkół w Radoczy

Narodowe Czytanie w Zespole Szkół w Radoczy

Narodowe Czytanie w Zespole Szkół w Radoczy