Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej

Uwaga, ngo!

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania pisemnych zgłoszeń do Komisji Konkursowej, która będzie opiniowała oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa oraz prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wadowickiego. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania: