Rekord BO Małopolska: mieszkańcy zgłosili 343 zadania

Rekord BO Małopolska: mieszkańcy zgłosili 343 zadania

Małopolanie nie zawiedli – do tegorocznej, 5. edycji Budżetu Obywatelskiego (BO) Województwa Małopolskiego zgłoszono aż 343 zadania, czyli o 104 więcej niż przed rokiem. To najlepszy wynik w historii całego projektu Województwa Małopolskiego.
Wnioski składano od 1 września do 15 października br. – Początkowo planowaliśmy nabór zadań wiosną, jednak nasze plany pokrzyżowała pandemia COVID-19. Musieliśmy więc przesunąć to w czasie, ale dzięki temu udało się nam przygotować sporo nowych rozwiązań i ułatwień dla mieszkańców. Dzięki nim Małopolanie mogli nie tylko wypełnić wniosek, zebrać wymagane 30 podpisów osób popierających, ale też złożyć całą wymaganą dokumentację przez internet. Bezpiecznie i bez narażania swojego zdrowia – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.
Na 343 zgłoszone zadania aż 206 pochodzi od autorów, którzy dotąd nie zgłaszali swoich pomysłów do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. – Taka wysoka liczba debiutantów bardzo nas cieszy, bo jednoznacznie świadczy o tym, że marka tego projektu jest z każdym rokiem coraz silniejsza i budzi zaufanie coraz większej grupy Małopolan – podkreśla Edward Czesak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
Na podium Kraków i Podhale
Do dalszego etapu oceny z 343 zgłoszonych do BO WM zadań, przeszło aż 334 – z powodów formalnych odpadło zaledwie dziewięć pomysłów. Jak przedstawiają się więc liczby tych prawidłowo zgłoszonych zadań z podziałem na poszczególne subregiony Małopolski? Najwięcej zadań, czyli 66, zgłosili mieszkańcy miasta Kraków. Tuż za nimi – z liczbą 65 zadań – plasują się mieszkańcy sub. Podhalańskiego, do którego należą powiaty: myślenicki, nowotarski, suski i tatrzański. „Brąz” powędrował do sub. Sądeckiego (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki), z którego zgłoszono 56 zadań. Na czwartym miejscu (52 zadania) znalazł się Krakowski Obszar Metropolitalny (obejmujący powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki). Z sub. Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) wpłynęło 48 zadań, z kolei mieszkańcy sub. Tarnowskiego (miasto Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski) zaproponowali 47 pomysłów.
Sportowy duch nie ginie
W tym roku mieszkańcy Małopolski zdecydowanie postawili na sport – z 334 zadań, jakie przeszły do dalszej oceny, aż 115 dotyczy pomysłów sportowych. Na drugim miejscu – z liczbą 64 zadań – są pomysły o charakterze prospołecznym. Kulturalnych projektów – w tym m.in. wydarzeń czy koncertów – mieszkańcy zaproponowali 48. Wśród zgłoszonych zadań są też zadania edukacyjne (43), prozdrowotne (30), ekologiczne (11) czy turystyczne (11).
Złożyłem formularz – i co dalej?
Każde zadanie, które zostanie zgłoszone do BO Województwa Małopolskiego, zostanie sprawdzone przez pracowników urzędu marszałkowskiego. Wykaz wszystkich 334 zadań, które przeszły do dalszej oceny, można znaleźć tutaj – https://bit.ly/2TYI5w1

Do 5 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego opublikuje na www.bo.malopolska.pl wstępną listę zadań, które zostaną dopuszczone do głosowania oraz listę zadań odrzuconych – wraz z podaniem powodu. Co ważne – lista ta nie jest ostateczna, bo autorzy zadania mają możliwość odwołania się. Odwołania będzie rozpatrywać Rada Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Wszystkie zadania, które zostaną ostatecznie ocenione pozytywnie, będą dopuszczone do głosowania. Najlepsze propozycje mieszkańcy będą wybierać w maju 2021 roku.