Matura 2022 w powiecie wadowickim. Mamy powody do zadowolenia

wyniki matur w powiecie wadowickim - 2022

Zaczęły się 4. maja, a zakończyły 23. maja. Na ostateczne wyniki czekaliśmy do początku lipca, kiedy to Centralna oraz Okręgowe Komisje Egzaminacyjne opublikowały wyniki tegorocznych matur. W całej Polsce egzamin zdało 78,2 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych – liceów, techników i branżowych szkół II stopnia. W Małopolsce ogólna zdawalność wyniosła 82 proc. (razem z województwem mazowieckim najlepszy wynik w kraju). Z kolei w powiecie wadowickim zdawalność matur osiągnęła aż 84 proc.

Mamy powody do zadowolenia. Nasi uczniowie znowu dzielnie stawili czoła wyzwaniu, jakim było napisanie matury dobie zawirowań związanych z pandemią. Osiągnęliśmy wyższą zdawalność niż w całym kraju i Małopolsce. W naszym województwie lepszy wynik ma tylko powiat olkuski (87 proc.) i Kraków (86 proc.). My razem z powiatem suskim z 84 proc. zdawalnością zdobyliśmy brąz. W pozostałych 18 powiatach Małopolski wyniki matur były nieco niższe – relacjonuje wicestarosta Beata Smolec.

W całym naszym powiecie do wszystkich egzaminów wymaganych przystąpiło 1134 osób. Spośród liceów najlepiej wypadło I LO w Wadowicach (99,30 proc. zdawalności), a wśród techników – Technikum Nr 1 przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach (95 proc. zdawalności).

Szczegółowe wyniki tegorocznych matur w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego dostępne są tutaj http://www.oke.krakow.pl/inf/

Dane dotyczące zdawalności matur w szkołach w powiecie wadowickim zamieszczamy w załączonym pliku.

Pliki do pobrania: