Wielkie święto Policji w Wadowicach

Wielkie święto Policji w Wadowicach

Uroczystość, w której dziś uczestniczymy, to doskonała okazja do tego, by podziękować policjantom z całej Małopolski za ich pracę. Wasza służba to nie tylko codzienny trud wykonywania obowiązków na rzecz Państwa Polskiego, ale szczególna misja dbania o spokój mieszkańców naszych wsi, miasteczek i miast. My, samorządowcy, z dumą obserwujemy, jak dzięki Waszemu profesjonalizmowi i zaangażowaniu nasi mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie – mówiła 14 lipca 2022 r. w Wadowicach wicestarosta Beata Smolec. W 103. rocznicę powołania polskiej Policji Państwowej wojewódzkie obchody Święta Policji zorganizowano właśnie w stolicy naszego powiatu. Ważnym elementem wydarzenia było przekazanie przez wicestarostę Beatę Smolec sztandaru Komendzie Powiatowej Policji (KPP) w Wadowicach.

Inicjatywa ufundowania sztandaru pojawiła się już w grudniu 2019 r., podczas Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Starosty Wadowickiego. Wówczas starosta Eugeniusz Kurdas przedstawił samorządowcom projekt Aktu Założycielskiego Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. – Idea ta została jednogłośnie zaaprobowana przez burmistrzów i wójtów i stała się jedną z tych spraw, które połączyły wszystkie samorządy naszego powiatu. Mieliśmy nadzieję, że przekazanie sztandaru zbiegnie się w czasie z otwarciem nowej siedziby wadowickich policjantów. Tak się nie stało – obok niełatwych spraw proceduralnych, zatrzymała nas pandemia. Koniec końców możemy obchodzić kolejne piękne święto związane z Policją. Wręczenie sztandaru to bowiem jedno z najważniejszych wydarzeń w historii każdej jednostki. Sztandar zawsze gromadził ludzi i dodawał im otuchy. Jest symbolem najwyższych wartości, tradycji, honoru i męstwa. Jego ufundowanie to wyraz społecznego uznania oraz podziękowanie władz i mieszkańców powiatu wadowickiego za niezawodną służbę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności – mówiła podczas uroczystości wicestarosta. – Jestem zaszczycona, że – w imieniu wszystkich samorządowców z terenu powiatu wadowickiego – przypadło mi w udziale przekazanie nowego sztandaru. Życzę, aby każdego dnia towarzyszył wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym komendy powiatowej w ich służbie, którą realizują z tak wielkim poświęceniem – dodawała B. Smolec.

Wielkie święto Policji w Wadowicach

Sztandar KPP w Wadowicach po stronie głównej jest barwy karmazynu polskiego. Jeden bok płata jest wszyty w białą skórę, przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu. Na stronie głównej znajduje się wizerunek orła białego. Pod godłem jest umieszczony łukiem napis: BÓG HONOR OJCZYZNA. Odwrotna strona sztandaru jest wykonana z tkaniny barwy granatowej. Pośrodku umieszczona jest srebrna gwiazda składająca się z ośmiu pęków promieni. W poprzek gwiazdy widnieje rozwinięta wstęga o barwach flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Nad wstęgą pośrodku gwiazdy, umieszczona jest tarcza herbowa Powiatu Wadowickiego. Dookoła gwiazdy jest umieszczona nazwa jednostki – KOMENDA POWIATOWA POLICJI W WADOWICACH. W rogach są umieszczone wieńce laurowo-dębowe.
***

W tegorocznych wojewódzkich obchodach Święta Policji uczestniczyli m.in. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, parlamentarzyści, dyplomaci, dowódcy i komendanci służb zespolonych Małopolski, przedstawiciele wojska i innych podmiotów współpracujących z małopolską Policją oraz samorządowcy, w tym przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska oraz członek Zarządu Powiatu Marek Ciepły. Obecna była także delegacja słowackich policjantów na czele z komendantami  wojewódzkimi  z Żyliny i Preszowa.  Przybyli policjanci i pracownicy cywilni małopolskiej Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów i pracowników cywilnych.

Uroczystości zorganizowane na placu Jana Pawła II, poprzedziła msza święta sprawowana w Bazylice Ofiarowania NMP, którą koncelebrował biskup Robert Chrząszcz. Podczas wydarzenia – w imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy – wojewoda Łukasz Kmita przekazał osiem Medali za Długoletnią Służbę. Z kolei Komendant Główny Policji wręczył ośmiu funkcjonariuszom ministerialne odznaczenia  „Zasłużony Policjant”.  Natomiast 16 policjantów otrzymało akty mianowania na wyższe stopnie. Listem pochwalnym wyróżniono 22 funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego i dwoje cywilnych pracowników Policji.

Wielkie święto Policji w Wadowicach

Ponadto w czasie uroczystości podinsp. Grzegorz Gubała, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa małopolskiego uhonorował Ł. Kmitę Złotym Krzyżem Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP, doradcę wojewody małopolskiego Krzysztofa Durka – Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP oraz Marka Ciepłego – Medalem XXX-lecia Powstania NSZZ Policjantów. Srebrnym Krzyżem Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP odznaczono asp. szt. Artura Kochana, a Złotą Odznaką Honorową NSZZP wyróżniono nadkom. Bogdana Niedbałę. Oficjalną część obchodów zakończył pokaz w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz defilada pododdziałów Policji.

Wielkie święto Policji w Wadowicach

Warto dodać, że obok głównych uroczystości, policjanci zorganizowali także piknik edukacyjno-profilaktyczny. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz KPP w Wadowicach prezentowali m.in. radiowozy i służbowe motocykle. Do Wadowic przyjechali policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, którzy prezentowali „Tura” – służbowy pojazd do zadań specjalnych oraz pojazd – platformę szturmową. Na specjalnie na tę okazję przygotowanych stanowiskach profilaktycznych  mundurowi prezentowali materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa.

Wielkie święto Policji w Wadowicach

Więcej o wojewódzkich obchodach Święta Policji można przeczytać tutaj