Małopolska Nagroda Twórczości i Nagroda „Pamięć i Tożsamość”

Małopolska Nagroda Twórczości i Nagroda „Pamięć i Tożsamość”

Do 26 września br. można zgłaszać kandydatury do nagród Województwa Małopolskiego, związanych z działalnością artystyczną i pamięcią historyczną. Małopolska Nagroda Twórczości i Nagroda „Pamięć i Tożsamość” zostały zainicjowane w 2021 roku. Pierwsza z nagród jest przyznawana za znaczące osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury, które przyczyniły się do rozwoju i promocji Małopolski w 2023 roku. Pula nagrody wynosi 80 000 zł. Nagroda „Pamięć i Tożsamość” jest przyznawana za propagowanie historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego Małopolski. Pula nagrody to 60 000 zł.

Kandydatury do obu nagród można zgłaszać do 26 września br.:

– za pośrednictwem poczty:

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

– osobiście na adres:

Dziennik Podawczy – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

(i dodatkowo w wersji elektronicznej na adres: kultura@umwm.malopolska.pl)

Więcej informacji na stronach BIP:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2328962,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-malopolska-nagroda-tworczosci.html

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2328945,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-pamiec-i-tozsamosc.htm