„Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia tzw. „strefy ciszy” na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego”

„Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia tzw. „strefy ciszy” na obszarze Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego”

Starosta Wadowicki zaprasza mieszkańców powiatu wadowickiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu w Wadowicach w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym w części południowo – wschodniej Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest ustalenie opinii publicznej w przedmiocie projektu Uchwały Rady Powiatu w Wadowicach w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym w części południowo – wschodniej Jeziora Mucharskiego w granicach Powiatu Wadowickiego.

Czas trwania konsultacji: w dniach od 01 do 14 kwietnia 2023 r.

Uwagi w przedmiotowej sprawie można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej za pomocą formularza konsultacji i dostarczyć do dnia 14 kwietnia 2023 roku:

1) za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@powiatwadowicki.pl

2) poprzez przesłanie pocztą lub doręczenie osobiste na dziennik podawczy Starostwa
Powiatowego w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

 

Projekt Uchwały Rady Powiatu w Wadowicach oraz formularz konsultacji są dostępne na stronach internetowych starostwa:

www.powiatwadowicki.pl,

https://bip.malopolska.pl/spwadowice

Pliki do pobrania: