Apel w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II przyjęty jednogłośnie

Apel w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II przyjęty jednogłośnie

Głównym merytorycznym punktem dzisiejszej (24.03) sesji Rady Powiatu w Wadowicach było przyjęcie Apelu w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II. Dokument został przegłosowany jednogłośnie.

Apel w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II przyjęty jednogłośnie

W apelu, który przewodnicząca Rady Powiatu Zofia Kaczyńska prześle do wojewody małopolskiego, Zarządu Województwa Małopolskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego, samorządów powiatowych z terenu Małopolski, Rady Miejskiej w Wadowicach oraz pozostałych gmin z terenu powiatu wadowickiego, czytamy:

My Radni Rady Powiatu w Wadowicach potępiamy działania szkalujące postać św. Jana Pawła II – najwybitniejszego Polaka w dziejach naszego Narodu, Syna Ziemi Wadowickiej. Trwa kolejny zamach na Jana Pawła II. Próbuje się Go zniszczyć, osłabić Jego autorytet i wyszydzić Jego święte imię.
Kłamstwa i insynuacje są próbą wypaczenia historii naszego Narodu, zdeprecjonowania tego co polskie, polskiej tradycji, zwyczajów i wreszcie tego, co jest zwornikiem istnienia naszej wspólnoty narodowej – Kościoła Katolickiego.
Jan Paweł II był, jest i będzie wielkim autorytetem dla świadomych Polaków oraz społeczeństw całego świata. Swoim życiem dał świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu. Wyrażamy ogromny szacunek dla dzieła Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i Świata. Papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi pracy i sprawiedliwość społeczną.
Wystąpienia Jana Pawła II wspierały naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego. Myśli zawarte w Jego nauczaniu pozostają ważnymi wskazówkami w zakresie kształtowania życia społecznego. „Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm” – te słowa Papieża Polaka, wypowiedziane w gmachu Sejmu w roku 1999, stają się współcześnie niestety coraz bardziej aktualne.
Jan Paweł II w uznaniu dla Jego zasług uhonorowany został przez Radę Powiatu II Kadencji Tytułem „Zasłużony dla Powiatu Wadowickiego”. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie, bez względu na przynależność polityczną.
Apelujemy dzisiaj do wszystkich, aby swoją aktywną postawą stanęli w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II – Papieża Polaka, a tych, którzy obrażają jego święte imię wzywamy do opamiętania.
Dziś przyszedł czas na sprawdzian, czy jesteśmy wierni dziedzictwu, które pozostawił nam Jan Paweł II, czy wyrażamy wdzięczność za jego życie oddane Bogu, za podtrzymywanie wiary i budzenie w nas nadziei.

Apel w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II przyjęty jednogłośnie

Apel w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II przyjęty jednogłośnie