Kolejne odnowione drogi powiatowe

Łączany - odbiór drogi

Na początku listopada informowaliśmy w mediach społecznościowych o wizycie naszych samorządowców na przebudowanej drodze powiatowej 1705K Barwałd – Stryszów – Zembrzyce. Kolejne dni również przyniosły dobre wiadomości.

10 listopada starosta Eugeniusz Kurdas wspólnie z pracownikami Wydziału Dróg Powiatowych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego dokonał odbioru końcowego modernizacji dwóch naszych traktów. W Gierałtowiczkach remont objął ok. 850 m drogi powiatowej 1761K. Całkowity koszt tych robót to ok. 740 tysięcy złotych, z czego nieco ponad 522 tys. zł samorząd powiatowy pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z kolei w Łączanach wyremontowano ok. 950 m drogi 1772K, którą wielu z nas jeździ do Krakowa. Koszt całkowity prac to także ok. 740 tysięcy złotych. W tym przypadku z RFRD pozyskaliśmy ponad 591 tys. zł. Podczas odbioru tej drogi staroście towarzyszyli radni powiatowi Mirosława Zybek oraz Marek Gajowy a także wójt Brzeźnicy Bogusław Antos.