Razem zadbajmy o klimat dla pokoleń!

Klimat-dla-pokolen_plakat

Gwałtowne zjawiska pogodowe, fale upałów i powodzie błyskawiczne nie pozostawiają wątpliwości – także w Małopolsce klimat się zmienia. Małopolanie zdają sobie z tego sprawę. Potwierdzają to m.in. tegoroczne badania opinii publicznej przeprowadzone w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Ponad 70% mieszkańców regionu oczekuje działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków postępującej zmiany klimatu. Temu też dedykowana jest najnowsza kampania edukacyjna Województwa Małopolskiego pod hasłem „Zadbajmy o klimat dla pokoleń”. Wskazuje ona na działania, które już dziś może podjąć każdy z nas.

W materiałach akcji członkowie małopolskiej rodziny podpowiadają, jak można na co dzień zadbać o klimat. Dorośli poruszają m.in. tematy instalacji Odnawialnych Źródeł Energii i gromadzenia deszczówki. Dzieci przypominają o roli ekologicznego transportu i zieleni, zwłaszcza drzew. Wszyscy członkowie rodziny przypominają sobie nawzajem o konieczności oszczędzania prądu i wody, ograniczaniu plastiku, naprawiania zamiast wyrzucania przedmiotów. Wszystkie pokolenia rodziny uczą się od siebie nawzajem i inspirują swoje działania. Akcja społeczna potrwa do 6 grudnia.
Więcej informacji o kampanii na stronie: https://klimat.ekomalopolska.pl/klimatdlapokolen-kampania/

Kampania Województwa Małopolskiego realizowana jest w  ramach projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA /LIFE19 IPC/PL/000005),  dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.