Kapliczki Małopolski 2024

kapliczka - konkurs edycja 2024

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Tegoroczny budżet konkursu wynosi 700 tys. zł.

Celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kapliczki, które znajdują się na prywatnym terenie, dzięki nawiązaniu współpracy właściciela nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego, tj. gminą lub powiatem również mogą liczyć na odnowienie. Obiekty, przy których będą wykonywane prace, nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego lub w gminnych ewidencjach zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Nawet 40 tys. zł dofinansowania
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek na prace przy zabytkowych kapliczkach. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40 tys. zł, ale nie więcej niż 60% kosztów realizacji całości prac. Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia. Termin złożenia dokumentacji upływa 20 lutego br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie lub do Agend Zamiejscowych w Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie i w Zakopanem).

Więcej informacji o konkursie tutaj

(źródło informacji: www.malopolska.pl)