Informacja Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Informacja Wydziału Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, iż w związku z wczorajszymi (2 lipca br.) intensywnymi opadami deszczu największe zniszczenia zanotowano na terenie trzech gmin naszego powiatu: Mucharz, Stryszów i Wadowice.
W Jaroszowicach (gmina Wadowice) zalanych zostało ponad 50 budynków, uszkodzone zostały także drogi gminne i powiatowe, dachy budynków, zalane posesje. W sumie na terenie powiatu podtopionych zostało ponad 100 budynków. W działaniach ratowniczych użyto siły i środki jednostek PSP  i OSP (około 400 ratowników i 100 pojazdów), pozostałe służby również wspomagały  działania straży pożarnej. Obecnie trwa szacowanie strat. Jednocześnie informujemy, iż na terenie gminy Stryszów wójt Szymon Duman ogłosił w dniu wczorajszym pogotowie przeciwpowodziowe.