„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2” – ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2” – ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu w Wadowicach rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych w 2022 r. pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2”, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego i środków Powiatu Wadowickiego. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania: