Konkurs Nasz Zabytek w województwie małopolskim – zapraszamy do składania zgłoszeń

Konkurs Nasz Zabytek w województwie małopolskim – zapraszamy do składania zgłoszeń

Fundacja Most the Most zaprasza do składania wniosków w konkursie Nasz Zabytek  w  województwie małopolskim. Jest to konkurs o charakterze regionalnym i lokalnym dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie i przywrócić świetność lokalnym zabytkom.

Fundacja Most the Most jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku, jaką jest wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Fundacja angażuje się w te działania realizując zadania w  obszarze związanym z kulturą. Jej flagowym projektem jest Konkurs Nasz Zabytek.

Konkurs Nasz Zabytek ogłaszany jest sekwencyjnie w poszczególnych województwach, tak by docelowo objąć wszystkie województwa każdego roku. Konkurs jest podzielony na dwie części: I  Konkurs – wybór jednego zabytku w województwie oraz II Konkurs – wybór pomysłów na nową funkcję społeczną zwycięskiego zabytku. Mieszkańcy województwa małopolskiego będą mogli zgłaszać propozycje zabytków od 8 sierpnia do 5  września 2022 r. (I Konkurs). Zostanie dla nich przygotowany prosty formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie fundacji. Osoby, które nie korzystają z internetu, będą mogły zgłosić zabytek przez telefon.

Dzięki zaangażowaniu lokalnych społeczności zwycięski zabytek może zostać zrewaloryzowany i  zaadaptowany zgodnie z pomysłem mieszkańców. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji dofinansowanie o wartości do 1 000 000 PLN. Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację i  dostosowanie obiektu do wybranej w konkursie funkcji społecznej. Przedmiotem konkursu mogą być tylko zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabytków, wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, które są własnością publiczną (należą np. do jednostek samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa). W  konkursie mogą brać udział tylko osoby fizyczne.

Szczegółowe informacje o konkursie, kluczowych terminach oraz kryteriach naboru zgłoszeń zawarte są w załączonym pliku.

Ideą konkursu Nasz Zabytek jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie oraz wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków. Uczestnicy dotychczasowych edycji konkursu pokazali, że chcą i potrafią się zaangażować. Zwycięskie zabytki to do tej pory:

  1. Pałac w Kiełczynie (woj. dolnośląskie),
  2. Dwór w Niećkowie (woj. podlaskie),
  3. Zespół pałacowo-parkowy w Kruszynie (woj. kujawsko-pomorskie),
  4. Dworek w Uniejowie (woj. łódzkie),
  5. Dawny magazyn solny w Nowej Soli (woj. lubuskie),
  6. „Murowaniec” w Moskorzewie (woj. świętokrzyskie),
  7. Dawna synagoga w Barczewie (woj. warmińsko – mazurskie),
  8. Budynek gospodarczy w Brusach (woj. pomorskie),
  9. Dwór w Przytoniu (woj. zachodniopomorskie),
  10. Budynek w zespole szkoły w Dziewkowicach (woj. opolskie).

Pliki do pobrania: