Akademickie Centrum Edukacyjne oficjalnie otwarte

Akademickie Centrum Edukacyjne oficjalnie otwarte

Są wydarzenia, które na zawsze zapisują się w pamięci i historii lokalnych społeczności. Dla Wadowic i Powiatu Wadowickiego takim bez wątpienia było wczorajsze zakończenie roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach. W popularnym „Tischnerze” nie tylko m.in. uroczyście pożegnano maturzystów, ale również otwarto najnowszą dużą inwestycję Powiatu Wadowickiego – Akademickie Centrum Edukacyjne (ACE) z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych. Tego dnia świętowano również 75-lecie placówki i 20-lecie nadania jej imienia ks. profesora Józefa Tischnera. Ponadto po blisko 40 latach pracy w szkole, w tym 21 na stanowisku dyrektora pożegnano przechodzącą na emeryturę Jolantę Satławę.

Wszystko to działo się z licznym udziałem przedstawicieli Powiatu Wadowickiego na czele ze starostą Eugeniuszem Kurdasem i wicestarostą Beatą Smolec. W uroczystości wzięli również udział m.in. poseł Filip Kaczyński, członek zarządu Województwa Małopolskiego Marta Lech-Malec, małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer oraz brat ks. prof. Józefa Tischnera Kazimierz Tischner.

Inwestycja, którą wczoraj oficjalnie otwarto, miała swój początek w 2017 roku, kiedy to ówczesny zarząd powiatu podjął decyzję o przygotowaniu projektu pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja części obiektu w celu stworzenia Akademickiego Centrum Edukacyjnego z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych” i ubieganiu się o jego dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2018 roku projekt na dwa lata trafił na listę rezerwową, a w marcu 2020 r. – ku wielkiej radości władz naszego powiatu – Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał go do dofinansowania. Całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 3 miliony 300 tysięcy złotych, a otrzymane dofinansowanie ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. Inicjatywa otrzymała wsparcie nie tylko ze środków Unii Europejskiej, ale też z budżetu państwa, gdyż na inwestycję przeznaczono ponad 800 tysięcy złotych z pieniędzy otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, co znacznie odciążyło budżet powiatu.

Dzięki wsparciu tak wielu osób, zaangażowaniu tak licznych sił i środków, powstała piękna przestrzeń, która będzie służyć nie tylko uczniom szkoły, ale również organizacjom pozarządowym czy przedsiębiorcom i przyczyni się do aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców naszego powiatu – mówił podczas wczorajszej uroczystości starosta E. Kurdas. – Szczególne podziękowania kierujemy do władz wojewódzkich. Bardzo nas wspierają w rozwoju szkolnictwa zawodowego i wielu innych dziedzinach. Gdyby nie ich pomoc, ACE zapewne dalej byłoby w sferze marzeń. A tak mamy miejsce, na które Wadowice zasługują, i na które bardzo wiele osób czekało – dodaje wicestarosta B. Smolec.

Akademickie Centrum Edukacyjne z Inkubatorem Organizacji Pozarządowych przy CKZiU Nr 1 w Wadowicach powstało na poddaszu szkoły. Na prawie 900 metrów kwadratowych stworzono dużą aulę, pracownie, sanitariaty, pomieszczenia socjalne. Dobudowano windę, dzięki której z nowych pomieszczeń będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.1 Rewitalizacja miast, poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.