Wynik postępowania NZI.272.TP.72.2022 pn.„Budowa chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1764K Tomice – Przybradz w m. Tomice w km ok. 0+018,00 – 0+165,00 – odcinek I”

Pliki do pobrania: