Wynik postępowania NIZ.272.TP.64.2022 pn.„Budowa chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1780K Wadowice – Wysoka w m.Klecza Dolna w km lokalnym ok. 0+000 (5) – 0+125,00 (5)”

Pliki do pobrania: