Wydział Budżetu i Finansów

Wydział Budżetu i Finansów – FBF
Kierownik: Małgorzata Kolasa-Wołkow
34-100 Wadowice
ul. Batorego 2
Telefon: (33) 873-42-42
Kasa czynna:
poniedziałek: 7.30 – 15.00
wtorek: 7.30 – 16.00
środa: 7.30 – 15.00
czwartek: 7.30 – 15.00
piątek: 7.30 – 14.00
Przerwa: 11.00 – 11.15
Telefon: (33) 873 42 45

Do podstawowych zadań Wydziału Budżetu i Finansów należy:

1. Opracowywanie budżetu Powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.

2. Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu.

3. Windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa.

4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.

5. Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu i Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

6. Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków.

7. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

8. Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa.

9. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.

10. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

11. Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.

Kierownik Wydziału jest głównym księgowym Starostwa Powiatowego.

Podział organizacyjny – Wydział Budżetu i Finansów
IMIĘ I
NAZWISKO
STANOWISKO NR POKOJU
mgr Małgorzata Kolasa-Wołkow Kierownik Wydziału 303
mgr Małgorzata Wrona Z-ca Kierownika Wydziału 308
Janina
Targosz
Inspektor 217
Elżbieta Tyrybon-Gajewska Inspektor 217
mgr Magdalena Kasperek Główny specjalista 307
mgr Irena Żurek Główny specjalista 311
mgr Agata Bednarz Inspektor 305
mgr Ewa Fabin Inspektor 304
mgr Beata Kubowicz Inspektor 306
mgr Agnieszka Stokłosa Główny specjalista 308
mgr Iwona Żak Inspektor 302
mgr Magdalena Leśniak Inspektor 302
mgr Klaudia Stopa Podinspektor 305