Wiatr

Przed wystąpieniem  silnych wiatrów:
1.    Upewnij się, czy wszyscy członkowie twojej rodziny wiedzą, jak postępować w czasie huraganu, oraz naucz ich jak wyłączać gaz, elektryczność i wodę.
2.    Opracuj plan komunikowania się w czasie zagrożenia na okoliczności, gdy członkowie rodzin są rozdzieleni (realny przypadek, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w szkole).
3.    Naucz się, jak i kiedy wzywa się policję lub straż pożarną, oraz które radio jest nastrojone na odbiór informacji o stanie zagrożenia.
Podczas silnych wiatrów:
1.    Miej włączone radio bateryjne na częstotliwość radia regionalnego albo program miejski, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania.
2.    Zabezpiecz swoje mieszkanie (dom):
•      zamknij okna, zabezpiecz rynny i inne części budynku,
•     upewnij się czy konstrukcja dachu jest mocno przytwierdzona do konstrukcji budynku,
•      zabezpiecz lampy i inne urządzenia, które mogą ulec zniszczeniu,
•    usuń z parapetów i balkonów przedmioty, które mogą zagrażać przechodniom,
•    uprzątnij z obejścia przedmioty, które mogły by narobić szkód (porwane przez wiatr),
•     zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła, jak: latarki elektryczne (baterie do latarek i odbiorników radiowych), świece,
•      sprawdź stan apteczki pierwszej pomocy i zaopatrz się w niezbędne materiały i leki,
•     przygotuj rzeczy, które mogą być potrzebne w czasie ewakuacji tj. dokumenty, odzież, żywność, wartościowe rzeczy,
•      nie parkuj pojazdów w pobliżu drzew, słupów i trakcji elektrycznych.
3.    Wyłącz główny wyłącznik prądu i gazu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.
4.    Schowaj się w środkowych i najniższych partiach budynku z dala od oszklonych okien, sufitów i drzwi.
5.    Znajdując się poza domem, pozostań tam, aż huragan nie przejdzie
6.    Nie zatrzymuj się pod trakcjami elektrycznymi, planszami reklamowymi, drzewami.
Jeżeli służby ratownicze zalecają ewakuację:
1.    wyrusz tak szybko jak to tylko możliwe,
2.    opuszczając mieszkanie wyłącz energię elektryczną oraz główny zawór wody i gazu. Wygaś ogień w piecach oraz zabezpiecz dom,
3.    zawiadom kogoś, poza zasięgiem wichury, dokąd się ewakuujesz,
4.    zabierz przygotowany zawczasu podręczny bagaż oraz ciepłą odzież.
Po zaistniałym zdarzeniu:
1.    Udziel pierwszej pomocy rannym i poszkodowanym osobom.
2.    Unikaj leżących lub zwisających przewodów elektrycznych.
3.    Ostrożnie wkraczaj do swego domu.
4.    Sprawdź instalację (gazową, elektryczną, wodociągową i ściekową) w zniszczonym domu