Niewybuchy

Niewybuchy, niewypały

Chociaż od zakończenia działań wojennych II wojny światowej minęło wiele lat, to nadal możemy spotkać się z jej pozostałościami. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść a nawet śmierci. Szczególnie w okresie letnich prac polowych, budowlanych czy wycieczek do lasu. Trzeba pamiętać o niebezpieczeństwie, gdyż można napotkać:
– przedmioty wybuchowe ( przedmioty pochodzenia wojskowego, które z uwagi na właściwości wybuchowe    grożą niebezpieczeństwem np. pociski, bomby lotnicze, granaty, miny, naboje artyleryjskie itd.);
– przedmioty niebezpieczne ( to wszelkiego rodzaju urządzenia lub materiały pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mają właściwości łatwopalne, żrące, trujące itp.);
– niewybuchy ( pociski, granaty, bomby lub ładunki kruszące, w których mimo stworzonych warunków do wybuchu tzn. uderzenia w przeszkodę, uzbrojenie zapalnika – nie nastąpiła eksplozja);
– niewypały – to naboje, które nie zostały odpalone z powodu zacięcia się iglicy lub usterek amunicji.
 
 UWAGA !!!
W żadnym przypadku nie wolno podnosić, odkopywać, przenosić w inne miejsce, manipulować przy nich,
wrzucać do ognisk lub innych miejsc takich jak
stawy, głębokie doły itp.
 
 Ogólne zasady postępowania
•    po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu pod żadnym pozorem nie wolno nim poruszać, przemieszczać lub przenosić w inne miejsce tego przedmiotu;
•    znaleziony przedmiot przy wykorzystaniu podręcznych środków ogrodzić i oznaczyć w taki sposób aby zabezpieczyć przed przypadkowym dostępem osób nieuprawnionych;
•    w przypadku odnalezienia przedmiotu przez dzieci i młodzież, powinny one o tym zdarzeniu natychmiast powiadomić pierwszą napotkaną osobę dorosłą;
•    po zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsca znalezienia przedmiotu w miarę możliwości należy dobrać sobie do pomocy osobę lub osoby dorosłe, które będą ochraniać miejsce niebezpieczne przed dostępem osób nieuprawnionych;
•    o znalezieniu przedmiotu należy natychmiast powiadomić najbliższą jednostkę Policji,  Straż Pożarną lub Urząd Gminy, podając lokalizację, a w miarę możliwości rodzaj i ilość tych przedmiotów, sposób zabezpieczenia i oznakowania oraz swoje dane personalne. Po przybyciu ww. służb należy wskazać miejsce lokalizacji niebezpiecznych przedmiotów.
 
Dalsze czynności związane z zabezpieczeniem i neutralizacją niebezpiecznych przedmiotów przejmuje Policja, Straż Pożarna  oraz wojska inżynieryjne.
 
Należy pamiętać, że niewypały i niewybuchy posiadają różnoraką formę i kształt, stąd też w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia, że odnaleziony przedmiot może być niewypałem lub niewybuchem należy powiadomić Policje, Straż Pożarną lub Urząd Gminy.
Samemu nie należy podejmować próby weryfikacji swego podejrzenia, gdyż z reguły w takim przypadku finał jest tragiczny !!!

 

Pliki do pobrania: