Placówki kulturalne i Domy Kultury

Wadowickie Centrum Kultury
ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice
tel. (33) 823-31-56
tel. (33) 823-39-57
fax. (33)823-31-56
www.wck.wadowice.pl
centrum@wck.wadowice.pl
Centrum Kultury i Wypoczynku
w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b
34-120 Andrychów
tel./fax. (33) 875-39-45
tel. (33) 875-26-28
www.kultura.andrychow.eu
biuro@kultura.andrychow.eu
Miejski Dom Kultury w Andrychowie
ul. Szewska 7
34-120 Andrychów
tel. (33) 875-31-05
mdk@kultura.andrychow.eu
Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy
ul. Krakowska 107
34-114 Brzeźnica
tel. (33) 879-20-93
biuro@ckbrzeznica.pl
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki
w Kalwarii Zebrzydowskiej

34 – 130 Kalwaria Zebrzydowska
ul. Mickiewicza 4
tel./fax (33) 873-37-71
biuro@ckstkalwaria.com
Ośrodek Kultury w Lanckoronie
ul. Krakowska 473
34-143 Lanckorona
tel. (33) 876-35-67
gok_lanckorona@tlen.pl
Gminny Ośrodek Kultury
i Czytelnictwa

34-106 Mucharz 226
tel. (33) 876-15-92
gokic@mucharz.pl
Ośrodek Kultury Gminy Tomice
Tomice, ul. Dworska 9
34-100 Wadowice
tel. (33) 873-17-49
kultura@tomice.pl
Gminny Ośrodek Kultury
34-122 Wieprz 217a
tel. (33) 875-52-16
biuro@gok.wieprz.pl
Gminny Ośrodek Kultury (siedziba
w Stroniu)

34-145 Stronie 260
tel. (33) 879-74-79
biuro@gokstryszow.pl
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Zamkowa 12
34-116 Spytkowice
tel./fax (33) 879-15-55
kultura@gokspytkowice.pl