Wykaz nieruchomości Powiatu Wadowickiego przeznaczonych do oddania w użyczenie, obejmujący działki o nr : 730/3 o pow. 0,0009 ha i 2877/3 o pow. 0,0079 ha położone w Wadowicach

Pliki do pobrania: