Ogłoszenie o zamówieniu NIZ.272.TP.63.2022 pn.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1732K Droga przez wieś Jaszczurowa poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na odcinku ok. 610 m w km ok. 0+500-1+110 w m. Jaszczurowa”

Pliki do pobrania: