Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym WIZ.272.PN.64.2016 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1769K Spytkowice – Bachowice – Witanowice w m. Spytkowice na długości ok. 0,6 km

Pliki do pobrania: