Informacja z otwarcia ofert NIZ.272.TP.20.2023 pn.Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej niezbędnej do wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie budynku inwentarsko-magazynowego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Św. Jana Pawła II w Radoczy

Pliki do pobrania: