Odbiór końcowy przebudowy Białej Drogi (11.01.2021)