„Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego

„Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego

„Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego

 

 

W dniu 29 grudnia 2020 r. Powiat Wadowicki podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr 017/UDTD/I/2020/00030 o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Na mocy niniejszej umowy Powiat ma otrzymać środki finansowe do łącznej kwoty 549 608,00 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej – 463 209,62 zł. Projekt pn. „Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku. Jego celem jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców powiatu wadowickiego – osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im możliwości skorzystania z usługi indywidualnego transportu door-to-door. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powiat Wadowicki realizuje go w partnerstwie z Gminą Mucharz.

Chętni do skorzystania z takiej usługi mogą zgłaszać się do biura projektu  telefonicznie pod numerem: 33-873-42-95 lub za pomocą poczty elektronicznej: door@powiatwadowicki.pl

Z Regulaminem świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie powiatu wadowickiego można się zapoznać klikając TUTAJ

Kompleksowa koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Powiecie Wadowickim do pobrania TUTAJ

 

„Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego