„Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego

 

 

W dniu 29 grudnia 2020 r. Powiat Wadowicki podpisał z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umowę nr 017/UDTD/I/2020/00030 o realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Na mocy niniejszej umowy Powiat otrzymał środki finansowe w kwocie 494 647,20 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej – 416 888,66 zł. Projekt pn. „Otwarty Samorząd – Aktywny Mieszkaniec” – organizacja usług indywidualnego transportu door-to-door na terenie Powiatu Wadowickiego będzie realizowany do grudnia 2024 r. Do końca 2022 r. projekt był finansowany ze środków PFRON. Od 1 stycznia 2023 r. – w okresie trwałości – projekt jest finansowany z budżetu Powiatu Wadowickiego. Jego celem jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej mieszkańców Powiatu Wadowickiego – osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie im możliwości skorzystania z usługi indywidualnego transportu door-to-door. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powiat Wadowicki realizuje go w partnerstwie z Gminą Mucharz. Do końca okresu trwałości projektu usługi transportowe są świadczone nieodpłatnie.

Chętni do skorzystania z takiej usługi mogą zgłaszać się do biura projektu  telefonicznie pod numerem: 33-873-42-95 lub za pomocą poczty elektronicznej: door@powiatwadowicki.pl

Z Regulaminem świadczenia usług transportowych door-to-door na terenie powiatu wadowickiego można się zapoznać klikając TUTAJ

Kompleksowa koncepcja transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Powiecie Wadowickim do pobrania TUTAJ