Cyfrowy Powiat Wadowicki

W dniu 14 października 2022 r. Powiat Wadowicki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowy Powiat Wadowicki”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, pakiet REACT-EU. Projekt ma być realizowany przez kolejnych 12 miesięcy. Zgodnie z umową o powierzenie grantu o numerze 5523/P/2022 całkowita wartość projektu to 350 000,00 zł. Dofinansowanie według umowy wynosi maksymalnie 350 000,00 zł, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest zwiększenie stopnia zaawansowania cyfrowego rozwoju Powiatu Wadowickiego, ze szczególnym uwzględnieniem czterech kluczowych obszarów: usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, szeroko pojętego bezpieczeństwa danych i procesów, przechowywanych oraz realizowanych w Starostwie Powiatowym, możliwości zdalnego wykonywania obowiązków przez wybranych urzędników Starostwa, a także kompetencji cyfrowych tych osób.

Cyfrowy Powiat Wadowicki