Projekt „Zbudujmy domek dla jeża”

Projekt „Zbudujmy domek dla jeża”

Grupa młodzieży z 6-11 Hufca Pracy Wadowice realizuje Projekt pt. „Zbudujmy domek dla jeża” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europejski Korpus Solidarności. Projekt trwa od 30 września 2020 r. do 30 sierpnia 2021 r. Jego celem jest wybudowanie drewnianych domków dla jeży i umieszczenie ich na terenie miasta Wadowice, a także przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców miasta w każdym wieku o ważnej roli jaką spełniają jeże w środowisku naturalnym.

Plakat informacyjny do pobrania w załączniku

 

Pliki do pobrania: