Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków – ratowników OSP

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków – ratowników OSP

30 listopada br. zakończyło się kilkutygodniowe szkolenie podstawowe strażaków-ratowników ochotniczych straży pożarnych, realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach. Egzamin przeprowadzony przez komisję powołaną przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP zaliczyło 41 druhen i druhów OSP.  Zaświadczenia uprawniające absolwentów szkolenia do udziału w działaniach ratowniczych wraz ze słowami powitania w szeregach strażaków-ratowników OSP wręczył komendant powiatowy PSP w Wadowicach st. bryg. Paweł Kwarciak, któremu towarzyszyła wicestarosta Beata Smolec.
W czasie 126 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych druhny i druhowie musieli poznać zagadnienia z zakresu m.in. organizacji ochrony przeciwpożarowej w Polsce, budowy i przeznaczenia sprzętu ratowniczego i pożarniczego, bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, łączności radiowej, itp.  Jednym z najważniejszych elementów cyklu szkoleniowego było zaliczenie przez strażaków ćwiczenia praktycznego w tzw. komorze dymowej w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. W ramach kursu członkowie OSP zapoznali się też, pod nadzorem funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, z zasadami kierowania ruchem drogowym w czasie działań ratowniczych. Ostatnim etapem szkolenia był egzamin składający się z wielozadaniowego testu wiedzy oraz ćwiczeń praktycznych. Część praktyczna polegała na wykonaniu zespołowych zadań z zakresu m.in. musztry strażackiej, zabezpieczania terenu akcji ratowniczej, eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, obsługi sprzętu ratowniczego i armatury wodno-pianowej oraz sprawiania drabin pożarniczych.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Jacek Kolber (KP PSP w Wadowicach)

Zakończenie szkolenia podstawowego strażaków - ratowników OSPZakończenie szkolenia podstawowego strażaków - ratowników OSPZakończenie szkolenia podstawowego strażaków - ratowników OSPZakończenie szkolenia podstawowego strażaków - ratowników OSPZakończenie szkolenia podstawowego strażaków - ratowników OSPZakończenie szkolenia podstawowego strażaków - ratowników OSP