X – jubileuszowa edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II „Jan Paweł II: Przyjaciel i Mistrz Młodych”

X – jubileuszowa edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II „Jan Paweł II: Przyjaciel i Mistrz Młodych”

Tradycją Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Radoczy jest organizacja autorskiego konkursu, który ma na celu przybliżenie osoby Papieża Jana Pawła II – patrona placówki. 31 marca br. odbyła się X – jubileuszowa edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II „Jan Paweł II: Przyjaciel i Mistrz Młodych”, zorganizowana pod hasłem
„Przyjdźcie do mnie!”. Tegoroczne zmagania przyciągnęły okrągłą liczbę aż 100 uczestników z 25 szkół podstawowych województwa małopolskiego.
Wśród zaproszonych na uroczystość gości znaleźli się: poseł na Sejm RP Filip Kaczyński, Małopolska Kurator Oświaty Barbara Nowak, Przewodnicząca Rady Powiatu w Wadowicach Zofia Kaczyńska, Starosta Wadowicki Eugeniusz Kurdas, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach Piotr Hajnosz, katechetka i współpomysłodawczyni konkursu Krystyna Słaboń oraz księża: rejonowy wizytator katechetyczny ks. Adam Kurdas i proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Marcina w Biskupicach, współpomysłodawca konkursu – ks. Robert Jończyk, a także czcigodni księża opiekunowie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli Metropolita Krakowski abp Marek Jędraszewski oraz poseł na Sejm RP Filip Kaczyński.
Tegoroczna edycja konkursu została przeprowadzona w formie egzaminu punktowanego przy wykorzystaniu komputerów przenośnych. Najpierw czteroosobowe drużyny przystąpiły do trzydziestominutowego egzaminu teoretycznego, a następnie liderzy zespołów zmierzyli się w trudnym trzyminutowym egzaminie praktycznym rozgrywanym w formie teleturnieju.

Tegorocznymi laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Stanisławiu Górnym w składzie: Zuzanna Kosek, Dominik Brzeziński, Amelia Maślanka, Aleksandra Wieczorek. Opiekun grupy: Dorota Pelczar.
II miejsce – Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Publiczne Przedszkole w Targanicach w składzie: Karol Wocial, Patrycja Polak, Joanna Jakubiec, Karolina Jakubiec. Opiekun grupy:  ks. Sebastian Otworowski.
III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Brodach w składzie: Anna Linhardt, Julia Budzowska, Jakub Burkot, Zofia Janiczak. Opiekun grupy: o. Tomasz Damian Kaczmarczyk.

Ponadto w pierwszej szóstce znalazły się:
IV miejsce – Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Maksymiliana Kolbe w Ponikwi,

V miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach,
VI miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Wadowicach.

Nagroda specjalna za najlepsze osiągnięcie indywidualne:
Karol Wocial – Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Publiczne Przedszkole w Targanicach.
Nagroda Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego (wycieczka do Sejmu) trafiła do pierwszych trzynastu szkół.

Konkurs okrasił występ Szkolnego Zespołu Muzycznego TITD, którego piosenki wpasowały się w wyjątkowy klimat wydarzenia. Polonistka z ZS CKU w Radoczy Renata Sopicka wystąpiła z autorskim repertuarem, a pani Maria Zadora opowiedziała o szkolnych czasach młodego Karola Wojtyły.
Warto nadmienić, że wyniki konkursu zostaną uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych w postaci dodatkowych punktów dla laureatów konkursu. Fundatorem nagród dla uczestników zmagań był m.in. Powiat Wadowicki.
Dziękujemy, gratulujemy laureatom i zapraszamy za rok na kolejną edycję konkursu.

Opracowano na podstawie materiałów ZS CKU w Radoczy.

Foto: ZS CKU w Radoczy.