W Radoczy już po metamorfozie

W Radoczy już po metamorfozie

Te zmiany wymusiła konieczność dostosowania należących do powiatu obiektów do wymogów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zdecydowanie wyszły one wszystkim na dobre. Należące do powiatu nieruchomości przy ulicy Dworskiej w Radoczy a konkretniej ich wnętrze stały się i bardziej funkcjonalne, i zwyczajnie ładniejsze.

Kilka miesięcy temu weszły w życie zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, które określiły, iż w placówce opiekuńczo – wychowawczej (POW) można umieścić w tym samym czasie łącznie nie więcej niż 14 dzieci. W związku z tym konieczna była reorganizacja istniejącej w Radoczy placówki poprzez zmniejszenie w niej liczby miejsc statutowych z 26 na 14 oraz powołanie nowej placówki dla 12 wychowanków. Obecnie w jednym budynku znajdują się w osobnych lokalach Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nowy Dom” oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Promyk”.

Ta reorganizacja stała się okazją do przeprowadzenia remontu. Objął on nie tylko budynek zajmowany przez placówki, ale również znajdujący się tuż obok Ośrodek Interwencji Kryzysowej, świadczący mieszkańcom regionu m.in. pomoc prawną i psychologiczną. W ramach prac wykonano m.in. demontaż starej i montaż nowej stolarki drzwiowej, roboty malarskie, nowe posadzki, nowe łazienki, prace elektryczne a także zamontowano pochylnie zewnętrzne dla niepełnosprawnych.

Koszt wszystkich robót wyniósł ponad 700 tys. złotych, z czego ok. 308 tys. Powiat Wadowicki pozyskał od Wojewody Małopolskiego.

W Radoczy już po metamorfozie

W Radoczy już po metamorfozie

W Radoczy już po metamorfozie

W Radoczy już po metamorfozie