Uwaga, wyłączenie z ruchu odcinka drogi powiatowej Brody-Palcza!

Uwaga, wyłączenie z ruchu odcinka drogi powiatowej Brody-Palcza!

Informujemy, że w związku z wykonywaną przebudową od dnia 07.10.2019 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej nr 1707K Brody – Palcza.
Odcinek o długości ok. 2 km, od granicy powiatu w kierunku Skawinek zostanie wyłączony z ruchu. Objazd w kierunku Palczy poprowadzono przez Leśnicę – Stronie – Zachełmną – Baczyn.
Wykonawca robót na tyle, na ile będzie to możliwe zapewni dojazd do posesji mieszkańców oraz przejazd służb ratunkowych.Utrudnienia potrwają do czasu wykonania nowej nawierzchni.
Poniżej można pobrać mapkę z zaznaczoną trasą objazdu.