Uwaga kierowcy! Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy rozpocznie się dopiero w 2028 roku

Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy rozpocznie się dopiero w 2028 roku

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach – w związku z licznymi zapytaniami i informacjami medialnymi – informuje, że obowiązkowa wymiana bezterminowych, laminowanych praw jazdy rozpocznie się od 19 stycznia 2028 roku i trwać będzie do 18 stycznia 2033 roku.

Terminy wymiany określone zostaną przez ministra właściwego do spraw transportu w drodze rozporządzenia. Na dzień dzisiejszy o wydanie nowego dokumentu wnioskować należy w przypadku: utraty ważności, zmiany nazwiska posiadacza lub zagubienia/zniszczenia prawa jazdy.