Uwaga – intensywne opady śniegu

zdjęcie przedstawiające opady śniegu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego od godz. 03:00 dnia 02.12.2023 do godz. 06:00 dnia 03.12.2023 prognozuje się opady śniegu o natężeniu umiarkowanym powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 30 cm do 40 cm, lokalnie na terenach powyżej 600 m n.p.m. do 45 cm.

Najbardziej intensywne opady prognozowane są w sobotę w dzień. Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niekorzystnych zjawisk meteorologicznych. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.