„Trzynastka” szczęśliwa dla powiatowych dróg

ulica Lenartowicza w Andrychowie po modernizacji

Najpierw byli tacy, którzy wątpili, czy Powiat Wadowicki uzyska tak wielką dotację „na drogi”. Potem pytano, czy na pewno uda się przeprowadzić prace w założonym terminie. Życie pokazało, że nie warto uprawiać czarnowidztwa, za to warto konsekwentnie realizować plany. W pierwszej połowie grudnia br. dokonano oficjalnego odbioru robót wykonanych z dofinansowaniem z „Polskiego Ładu” na sześciu powiatowych traktach. Natomiast wczoraj, 27 grudnia do Starostwa Powiatowego w Wadowicach wpłynęła ostatnia transza dotacji przyznanej od polskiego rządu na te prace. Łącznie w ciągu 13 miesięcy udało się gruntownie odnowić ponad 9 km dróg. Całkowity koszt prac zamknął się kwotą nieco ponad 19,9 miliona złotych, a dotacja z Polskiego Ładu wyniosła ok. 14,8 mln zł.

„Przebudowa, remont lub modernizacja fragmentów dróg powiatowych na terenie powiatu wadowickiego” – wniosek o dofinansowanie inwestycji pod taką nazwą starosta Eugeniusz Kurdas i skarbnik powiatu Maria Warchoł podpisali w pierwszym kwartale 2022 roku. Rozpatrywanie dokumentów trwało kilka miesięcy. Ostatecznie do Starostwa Powiatowego w Wadowicach nadeszła świetna wiadomość – także ten wniosek (były i inne) przeszedł i tym samym Powiat Wadowicki może liczyć na duży zastrzyk pieniędzy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację robót na sześciu odcinkach dróg powiatowych.

Umowę z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowo – Mostowym DROG-BUD ze Spytkowic starosta E. Kurdas oraz członek Zarządu Powiatu Marek Ciepły podpisali 18 listopada 2022 roku. Dokument dotyczył remontu drogi powiatowej nr 1764K Tomice – Przybradz w miejscowościach Frydrychowice i Przybradz (blisko 2,8 km), remontu drogi powiatowej nr 1727K Lanckorona – Jastrzębia – Kopań – Lanckorona w m. Jastrzębia (ok. 1,2 km), remontu drogi nr 1705K Barwałd – Stryszów – Zembrzyce w m. Barwałd Górny i Stryszów (ok. 1,6 km), remontu drogi powiatowej nr 1771K droga przez wieś Zygodowice (900 metrów), modernizacji drogi powiatowej nr 1780K Wadowice – Wysoka w m. Wysoka (ok. 500 m) oraz przebudowy drogi powiatowej nr 1754K – ul. Lenartowicza w Andrychowie (ok. 2 km). Wszystkie prace miały się zakończyć do grudnia 2023 roku i tak też się stało. Roboty objęte są 72 miesięczną gwarancją.

Zaraz po objęciu urzędu starosty wadowickiego złożyłem obietnicę, że poprawa jakości i bezpieczeństwa na drogach powiatowych będzie jednym z priorytetów pracy obecnego Zarządu Powiatu. I dokładnie tak się dzieje. Co roku wykonujemy ogrom pracy, modernizując i remontując kolejne kilometry naszych traktów. W dużej mierze czynimy to ze wsparciem pieniędzy rządowych. Jeśli chodzi o wniosek na sześć odcinków dróg powiatowych, to nie było łatwo sięgnąć po te środki, konkurencja była bowiem duża. Jednak wspólna praca przyniosła naprawdę piękne efekty. W ciągu 13 miesięcy te 9 km dróg powiatowych przeszło totalną zmianę. Jedni kierowcy i mieszkańcy mówią nam, że na taką metamorfozę czekali kilkanaście lat, inni – jak w przypadku osób, które wychowały się w blokach przy ul. Lenartowicza w Andrychowie, że ta droga nigdy nie wyglądała tak solidnie, jak teraz – podsumowuje starosta E. Kurdas.

Dodajmy, że 18 listopada 2022 roku władze powiatu podpisały z firmą DROG-BUD jeszcze jedną umowę. Dotyczy ona przebudowy drogi powiatowej nr 1782K w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny (ponad 2,6 km) za kwotę ok. 9,8 mln złotych, z czego ponad 8,3 mln zł także ma pochodzić z Polskiego Ładu. Te roboty mają się zakończyć najpóźniej w lipcu przyszłego roku.

To nie koniec dobrych wiadomości drogowych związanych z „Polskim Ładem”. W ramach kolejnej edycji programu powiat otrzymał pieniądze na rozbiórkę starego i budowę nowego mostu w Bachowicach, rozbudowę drogi powiatowej w Barwałdzie Dolnym i Kleczy Górnej (ok. 2 km), przebudowę traktu powiatowego w Lanckoronie (ok. 1 km), budowę kolejnych odcinków chodników we Frydrychowicach, Wieprzu i Gierałtowicach oraz remont mostu na kanale Wisły w Brzeźnicy. Te inwestycje będą prowadzone w latach 2024 – 2025.