Ruszył nabór do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2023

nagroda gospodarcza województwa małopolskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2023.

Nagroda przyznawana jest za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości. Mogą ją otrzymać przedsiębiorcy z siedzibą na terenie województwa małopolskiego lub prowadzący działalność na terenie Małopolski, działający w okresie minimum pełnych trzech lat przed dokonaniem zgłoszenia do nagrody.

Laureaci konkursu otrzymują statuetkę „Nagroda Gospodarcza Województwa Małopolskiego” i mają prawo używać we wszelkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu „Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2023 w kategorii mikro przedsiębiorca/mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

Warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata do nagrody jest złożenie wniosku o przyznanie nagrody w formie pisemnej w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego