Radni zdecydowali. Zarząd Powiatu z jednogłośnym absolutorium

Radni zdecydowali. Zarząd Powiatu z jednogłośnym absolutorium

Była dyskusja, było kilka uwag, ale przede wszystkim była zgoda co do tego, że ubiegłoroczny budżet powiatu został wykonany zgodnie z prawem oraz zasadami celowości, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Dlatego wynik tego głosowania Rady Powiatu – jednego z najważniejszych w roku – nie był zaskoczeniem. Wczoraj (29.06.2023 r.) radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wadowickiemu za 2022 rok. – „Jeśli chcesz iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz zajść daleko, idź w grupie” – to powiedzenie to nasze motto, które staramy się – jako Zarząd Powiatu – wprowadzać w życie od pierwszej minuty po objęciu swoich funkcji. Po ponad czterech latach pełnienia stanowisk, kolejny już raz jednomyślnie otrzymujemy absolutorium. To pokazuje, że zasada, którą kierujemy się, sprawdza się. Jednogłośne absolutorium – i to kolejny już raz – to oczywiście powód do dużego zadowolenia. Ale to, co przede wszystkim napawa nas radością, to fakt, że mimo różnego spojrzenia na część spraw, wspólnie z radnymi harmonijnie udaje się nam realizować tak wiele inwestycji ważnych dla naszych mieszkańców – komentuje głosowanie wicestarosta Beata Smolec.

Zanim Rada Powiatu przegłosowała absolutorium dla zarządu, zdecydowaną większością głosów postanowiła o udzieleniu mu wotum zaufania. To głosowanie poprzedziła prezentacja raportu o stanie powiatu (z dokumentem można zapoznać się tutaj – https://tiny.pl/cgb4p). Ponadto najważniejsze kwestie, z jakimi przyszło się zarządowi zmierzyć w minionym roku, zaprezentowane zostały w kilkunastominutowym filmie.

Przed głosowaniem nad samym absolutorium radni zapoznali się m.in. z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie realizacji budżetu za 2022 rok a następnie jednogłośnie przyjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonaniu budżetu powiatu  za ubiegły rok.

Wynik głosowania nad absolutorium, to nasz wspólny sukces. Nie tylko zarządu, ale całej rady. Bo razem pracowaliśmy na wszystko, co w minionym roku udało się osiągnąć. Wspólnie – czasami w trudnych rozmowach – szukaliśmy najlepszych rozwiązań, które pozwolą na rozwój powiatu i będą jak najlepiej służyć naszym mieszkańcom – podkreślał starosta Eugeniusz Kurdas po przegłosowaniu absolutorium dla Zarządu Powiatu. W swoim wystąpieniu podziękował także pracownikom starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu za ich pracę a samorządowcom gminnym i wojewódzkim za harmonijną współpracę. Słowa wdzięczności skierował także do parlamentarzystów – w szczególności posła Filipa Kaczyńskiego – za wsparcie, dzięki któremu do Powiatu Wadowickiego trafią duże środki zewnętrzne.

Podczas tej samej sesji, na której zarząd otrzymał wotum zaufania i absolutorium, Rada Powiatu poruszyła także inne tematy. Radni zapoznali się m.in. ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Przegłosowali też kilkanaście uchwał, wśród których była ta o udzieleniu dotacji celowej Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach – zostanie ona przeznaczona na rozbudowę powiatowej lecznicy.