Punkty dystrybucji stabilnego jodu

Punkty dystrybucji stabilnego jodu

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami i podjętymi decyzjami  poniżej przedstawiamy lokalizację punktów wydawania preparatów stabilnego jodu  na terenie gmin powiatu wadowickiego w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Małopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie powiatu wadowickiego.

Pliki do pobrania: