Powiat Wadowicki z wyróżnieniem „Lider Edukacji Branżowej”

Powiat Wadowicki z wyróżnieniem „Lider Edukacji Branżowej”

Powiat Wadowicki otrzymał wyróżnienie „Lider Edukacji Branżowej”. Na Kongresie Edukacji Zawodowej w Małopolsce, który odbył się 11 września br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, nagrodzono m.in. organy prowadzące szkoły zawodowe, które wspierają placówki w zakresie organizacji staży i praktyk u pracodawców oraz realizacji kursów i szkoleń dla uczniów dających im dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia. Wyróżniono również przedsiębiorców, osoby i instytucje w szczególny sposób wspierające edukację zawodową. W imieniu naszego samorządu nagrodę z rąk Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Haliny Cimer oraz Członka Zarządu Województwa Małopolskiego Marty Malec-Lech odebrała wicestarosta Beata Smolec. Powiat Wadowicki reprezentowali także koordynator Biura Projektów Edukacyjnych Anna Szewczyk oraz dyrektorzy dwóch powiatowych szkół: Anna Knapik z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Wadowicach oraz Tomasz Bizoń z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie.

Wicestarosta B. Smolec przekazała – w imieniu nagrodzonych samorządów – na ręce P. Marty Malec-Lech oraz dyrektora Departamentu Edukacji Dariusza Styrny podziękowania za przekazane dofinansowanie oraz wsparcie udzielane w trakcie realizacji projektów edukacyjnych. Uczestnicy wydarzenia mogli również m.in. zapoznać się z podsumowaniem projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, a także wysłuchać debat nt. „Jak nowe technologie i innowacje zmienią kształcenie zawodowe oraz rynek pracy? Czy szkoły zawodowe potrzebują transformacji cyfrowej?” a także „Kompetencje przyszłości – dlaczego są ważne i jak je rozwijać w procesie kształcenia”. Jednym z prelegentów w drugim panelu dyskusyjnym był dyrektor andrychowskiego CKZiU Tomasz Bizoń.

Więcej informacji o wydarzeniu można przeczytać na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/edukacja-na-najwyzszym-poziomie