Porozmawiajmy o zmianach klimatu w Inwałdzie

Porozmawiajmy o zmianach klimatu w Inwałdzie

Starostwo Powiatowe w Wadowicach – Wydział Środowiska zaprasza na wydarzenie które odbędzie się 26.06.2022 r. w Mini Zoo „Kucyk” w Inwałdzie. Na specjalnie przygotowanym stoisku doradca ds. klimatu i środowiska oraz specjalista z Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego będą udzielać wszystkim zainteresowanym informacji  na  temat ochrony klimatu i  adaptacji do zmian klimatu. Rozdane zostaną również materiały edukacyjne/ulotki dot. zmian klimatu. Dla najmłodszych zostaną przygotowane tematyczne  kolorowanki.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi mieszkańców Powiatu w\Wadowickiego na postępujące zmiany klimatu oraz konieczność adaptacji do nich.

Serdecznie zapraszamy! 

Wydarzenie zorganizowane w ramach realizacji projektu LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii  dla województwa małopolskiego” LIFE IP EKOMAŁOPOLSKA / LIFE 19 IPC/ PL/000005.