Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku

Zarząd Powiatu ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Zarząd Powiatu w Wadowicach ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku pn. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej poniżej uchwale.

Pliki do pobrania: