Oświadczenie Starosty Wadowickiego

Oświadczenie Starosty Wadowickiego

Odpowiadając na informacje zamieszczone w ulotce i innych materiałach wyborczych sygnowanych przez Pana Mikołaja Krystiana – kandydata PIS na funkcję radnego Rady Powiatu w Wadowicach dotyczące niewłaściwej pracy Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego oraz „Wydziału Paszportowego” w Starostwie Powiatowym w Wadowicach, oświadczam, że informacje te mijają się z prawdą i są niesprawiedliwe zarówno w stosunku do pracowników urzędu, jak i Zarządu Powiatu.

Wydział Budownictwa tylko w 2023 r. wydał 1 208 decyzji i przyjął 1 954 zgłoszenia na budowę. Na działalność Wydziału nie wpłynęła żadna skarga. Złożono 22 odwołania. Żadna decyzja nie została trwale uchylona przez Wojewodę.

Kolejną kwestią, którą chciałbym sprostować, jest informacja, że w Starostwie Powiatowym działa „Wydział Paszportowy”. W budynku urzędu mieści się co prawda Terenowy Punkt Paszportowy, ale na podstawie ustawy z dnia 27.01.2022 r. o dokumentach paszportowych jest to zadanie Wojewody i Starosta nie ma wpływu na realizację tych zadań przez pracowników, gdyż są oni zatrudnieni przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Wszystkie skargi pod adresem Punktu zgłaszane są do Wojewody Małopolskiego.

Jeśli chodzi o dostęp do usług medycznych dla mieszkańców, to obecny Zarząd Powiatu przez całą kadencję mocno inwestował w projekty związane ze służbą zdrowia. Zrealizowano wiele ważnych inwestycji. Przykładem może być np. nadbudowa szpitala powiatowego (całkowity koszt to ok. 42 mln zł), budowa nowej siedziby pogotowia ratunkowego w Wadowicach (ok. 3 mln zł), zakup siedmiu karetek dla ZZOZ w Wadowicach czy stworzenie pracowni rezonansu magnetycznego w wadowickiej lecznicy (ok. 4,5 mln zł). Wszystko robiliśmy po to, aby stworzyć w naszym regionie bardzo dobre warunki dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu i odwiedzających nasz region gości.

Podobnie rzecz się ma z bezpieczeństwem na drogach powiatowych. W latach 2019 – 2023 poczyniono w tym obszarze inwestycje na prawie 90 milionów złotych. Tak ogromna kwota najlepiej świadczy o tym, jak ważna jest to kwestia dla Zarządu obecnej kadencji.

Dodatkowo informuję, że wspólnie z gminami udało się nam w 2023 r. uruchomić siedem, a w tym roku dziewięć linii komunikacji autobusowej. Prawie wszystkie linie przebiegają przez miasto Wadowice.

Biorąc powyższe pod uwagę, uważam iż publikowanie tego typu materiałów jest nieetyczne i niesprawiedliwe w stosunku do Starosty, członków Zarządu Powiatu oraz pracowników Starostwa.

Starosta Wadowicki

Eugeniusz Kurdas