Moduł IV Programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Moduł IV Programu PFRON „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Powiat Wadowicki, w związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł. Środki pozyskane w ramach ww. programu będą przeznaczone na działania na rzecz osób niepełnosprawnych związane z łagodzeniem skutków epidemii koronawirusa.

Pozyskane środki z PFRON, zgodnie z zasadami programu, będą stanowiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie powiatu wadowickiego i ich bezpośredniego otoczenia. Zostaną one przeznaczone na realizację zadań zmniejszających ryzyko zakażeń i profilaktykę w czasie epidemii.