Konkurs „Ochrona zabytków Małopolski”

Konkurs „Ochrona zabytków Małopolski”

Samorząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu pn. „Ochrona zabytków Małopolski”. Łączna pula środków na 2021 rok wynosi ponad 3,2 mln.

O dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego mogą ubiegać się wszyscy właściciele lub użytkownicy obiektów zabytkowych. Jak co roku nabór wniosków trwa do 15 grudnia (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego).
Więcej informacji tutaj