Kolejne inwestycje na rzecz osób niepełnosprawnych

Kolejne inwestycje na rzecz osób niepełnosprawnych

W ostatnich tygodniach kolejne placówki prowadzone przez Powiat Wadowicki zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wojtyłów w Wadowicach. Obie inwestycje otrzymały dofinansowane ze środków PFRON będących w gestii Województwa Małopolskiego, a Poradnia – także ze środków Unii Europejskiej.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele naszego powiatu: wicestarosta Beata Smolec, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Marek Cimer oraz pracownicy starostwa: Agnieszka Jamróz i Anna Szewczyk wraz z wykonawcą i dyrektorem szkoły – Zbigniewem Stradomskim uczestniczyli w końcowym odbiorze robót budowlanych w ZS im. KEN.

W szkole pojawiła się m.in. toaleta dla osób z niepełnosprawnościami oraz podjazd zewnętrzny i wewnętrzny. Ponadto wybiegając naprzeciw oczekiwaniom uczniów zostały wyremontowane szatnie oraz łazienki na parterze. Całkowity koszt prac wyniósł prawie 250 tysięcy złotych, a wykonała je firma Usługi Budowlane MILOSZ: Miłosz Biczak z Sułkowic.

  

 

– Każda inwestycja, która ułatwi życie osobom niepełnosprawnym, bardzo nas cieszy. W miarę posiadanych środków staramy się wprowadzać rozwiązania, które pomogą im funkcjonować w społeczeństwie. Nie zlikwidujemy od razu wszystkich barier, ale krok po kroku zmierzamy w dobrym kierunku – podkreśla wicestarosta Beata Smolec.

Inwestycja została dofinansowana kwotą 87 422,35 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Dofinansowanie z PFRON – w wysokości 65 441,28 zł – otrzymaliśmy również na roboty remontowe w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojtyłów w Wadowicach. Wykonano tu m.in. podjazd i toaletę dla osób niepełnosprawnych. Przebudowano także główne wejście i korytarz. W poradni zrealizowano przez wakacje jeszcze inną inwestycję, tym razem w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy.Wsparcie grantowe EFRR dla JST i NGO – infrastruktura społeczna”, z którego pozyskano ponad 123 tys. zł na prace remontowe i doposażenie placówki. Dzięki przeprowadzonemu remontowi przestrzeń poradni jest nie tylko ładniejsza i bardziej nowoczesna, ale również lepiej zagospodarowana a jej podopieczni mają zapewniony większy komfort i poczucie bezpieczeństwa. Wykonawcą wszystkich prac remontowych było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Krzysztof Rajda z Jaroszowic. Ich całkowity koszt to ponad 273 tys. zł.

Dofinansowanie pozyskane z Małopolskiej Tarczy Humanitarnej zostało przeznaczone nie tylko na prace remontowe ale również na zakup nowych mebli, wyposażenia oraz sprzętu i pomocy dydaktycznych, które umożliwią pracownikom Poradni pokonanie bariery językowej, która jest jedną z głównych trudności napotykanych w trakcie diagnozy uczniów z Ukrainy. Placówka może teraz wykorzystać cały swój potencjał i udzielać pomocy uchodźcom w pełnym zakresie.

Samorządowcy zapewniają, że to nie ostatnie inwestycje w obszarze dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

– Pomoc społeczna i wspieranie osób niepełnosprawnych to nie tylko ustawowe zadania samorządu powiatowego, ale też jeden z moich priorytetów. Staramy się je wypełniać jak najlepiej – mówi wicestarosta B. Smolec. – I chociaż dzień osób niepełnosprawnych będziemy obchodzić dopiero na początku grudnia, już teraz cieszymy się, że mogliśmy zrobić naszym podopiecznym małą niespodziankę i nieco ułatwić im codzienne funkcjonowanie – podsumowuje wicestarosta.